Contributie

Met ingang van 1 juli 2016 is de contributie als volgt:

Peuters: € 33,00 per kwartaal
Jeugd tot 16 jaar: € 37,50 per kwartaal
Leden vanaf 16 jaar: € 40,50 per kwartaal
Per extra uur les wordt er €15,- korting gegeven per kwartaal. Dit wordt naar rato doorberekend wanneer er meer uren getraind wordt.

De contributie en de bondscontributie wordt per kwartaal per automatische incasso geïnd.

KNGU contributie
Wat wordt er uit de bondcontributie betaald?
 • UNIVÉ Stad en Land verzekering. Waardoor alle leden van de KNGU verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 • Recht op het gebruiken van muziek tijdens lessen; – Korting op/gratis opleidingen voor leden, waarmee goed opgeleid kader leuke lessen kan geven of goed kan jureren.
 • Recht om deel te nemen aan door de KNGU georganiseerde wedstrijden en activiteiten.
 • Oefenstof ontwikkeld door de KNGU.
 • Gratis CRM systeem voor onder andere de ledenadministratie, altijd up to date.
 • Persoonlijke ondersteuning voor de club op het gebied van:
  Accommodatie
  Kaderwerving en behoud
  Ledenwerving en behoud
  Verbinding leggen op lokaal niveau met BSO/gemeente/scholen/peuterspeelzalen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het volgende bedrag aan KNGU-bondscontributie in rekening gebracht:
Jeugd tot 16 jaar (incl. de peuters): € 5,50 per kwartaal
Leden vanaf 16 jaar: € 6,75 per kwartaal

Wedstrijdgeld

Voor de kinderen die aan wedstrijden deelnemen wordt het wedstrijdgeld na aankondiging automatisch geïnd.

Jeugdsportfonds

Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan beweeg- en cultuuractiviteiten. Om dit bereikbaar te maken neemt gemeente De Fryske Marren deel aan het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds krijgen kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is, kans om ook te sporten of zich creatief te ontwikkelen. Inwoners van de gemeente de Fryske Marren kunnen een aanvraag indienen voor deze fondsen.

Stel, één van uw kinderen wil op turnen, maar hoe moet de contributie betaald worden? Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen. Er zijn in onze gemeente een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen doen op één van de fondsen. Er wordt er gekeken naar het gezinsinkomen. Dit mag tot maximaal 120% boven het wettelijk sociaal minimum liggen. De fondsen zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar om hen te laten deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten.

Hebt u vragen over het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds; of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact op met Miks-welzijn.nl voor de mogelijkheden.

.