Aan- en afmelden

Aanmelden:

U heeft recht op 3 gratis lessen, daarna kunt u uzelf of kind aanmelden door een aanmeldingsformulier te halen bij de leiding of het Aanmeldingsformulier te printen. U kunt het formulier bij de leiding inleveren.
De minimale duur van het lidmaatschap is 6 maanden.

Afmelden:

Indien u besluit uzelf of uw kind af te melden, dan dient u een mail te sturen naar onze ledenadministratie.
U dient rekening te houden dat u per kwartaal kan opzeggen en dat u een maand opzegtermijn heeft.
De kwartalen eindigen op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Beeldmateriaal voor Facebook en Website:
Tijdens wedstrijden, trainingen en uitvoeringen worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd op onze website en facebook pagina. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij het secretariaat van gymnastiekvereniging WATS gvwats1941@gmail.com.