Bestuur

Het bestuur van gymnastiekvereniging bestaat uit vrijwilligers. Samen proberen we alles zo goed mogelijk te regelen voor onze leden. U kunt het bestuur altijd een mail sturen als u een vraag heeft.

Tel:                                0514-563199
Mail:                              gvwats1941@gmail.com

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter :                  Gerda van Stralen
Secretaris:                    Giny Koopman
Penningmeester:       Geertje Wassink, aftredend niet herkiesbaar.
Ledenadministratie: Laura de Haas
Algemeen Bestuurslid: 2 vacatures  vrij